Gebiedsagenda 2023-2027 Veldhuizen & Kernhem

De komende maanden werken gemeente, het wijkteam en bewoners samen aan nieuwe plannen voor onze woon/leefomgeving. Deze plannen noemt de gemeente gebiedsagenda's. In de gebiedsagenda staan de belangrijkste doelen om ervoor te zorgen dat wij fijn in onze buurt kunnen wonen. Met deze doelen gaat het wijkteam de komende jaren aan de slag, samen met de bewoners.

De bewoners kennen hun wijk het beste. Daarom vind de gemeente het belangrijk dat u meedenkt. 

Welke ontwikkelingen ziet u in uw buurt of wijk? Waar bent u trots op en waar ergert u zich aan? Zijn er plekken die aandacht nodig hebben? Waar wilt u zich voor inzetten? Hierover gaan we graag met u in gesprek. 

Op 24 september (burendag) zijn gemeente, het wijkteam en enkele bewoners gestart met de eerste gesprekken met bewoners. In maart 2023 heeft de gemeente de eerste versies van de gebiedsagenda's klaar.

 


Hoe kunt u meedoen?

 

In september en oktober 2022 gaan de wijkteams op verschillende manieren in gesprek met bewoners en bewonersnetwerken.


Bijvoorbeeld op de koffie bij ouderen en buiten in gesprek met jongeren. Wellicht komen de wijkwerkers u ook tegen!

Ook nodigen we u uit voor een bijeenkomst op 15 november in Het Kernhuis waar we een markt opzetten en onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers samen de verdieping zoeken aangaande de opgehaalde informatie vanuit de wijk.

Tot 21 oktober kunt u ook in Het Kernhuis terecht voor een spreekuur met het wijkteam om vragen te stellen en uw ideeën te delen. Hieronder vind u alle belangrijke datums omtrent de gebiedsagenda voor Veldhuizen-Kernhem.

Meerdere bijeenkomsten zullen de komende maand nog ingepland en toegevoegd gaan worden.

 

Hier rechts ziet u een praatplaat die diverse facetten van een leefbare samenleving aanstipt  >>>>>>>>>>

Zaterdag 24 september: Start actieperiode t.b.v. Gebiedsagenda 2023-2027 Veldhuizen-Kernhem
Dinsdag 4 oktober, 10.00-12.00 uur: Spreekuur Gebiedsagenda Wijkteam (Wijkcentrum De Velder)
Woensdag 5 oktober, 10.00-12.00 uur: Spreekuur Gebiedsagenda Wijkteam (Ericahorst)
Donderdag 6 oktober, 10.00-12.00 uur: Spreekuur Gebiedsagenda Wijkteam (Het Kernhuis)
Dinsdag 11 oktober, 10.00-12.00 uur: Spreekuur Gebiedsagenda Wijkteam (Wijkcentrum De Velder)
Woensdag 12 oktober, 10.00-12.00 uur: Spreekuur Gebiedsagenda Wijkteam (Ericahorst)
Donderdag 13 oktober, 10.00-12.00 uur: Spreekuur Gebiedsagenda Wijkteam (Het Kernhuis)
Dinsdag 18 oktober, 10.00-12.00 uur: Spreekuur Gebiedsagenda Wijkteam (Wijkcentrum De Velder)
Woensdag 19 oktober, 10.00-12.00 uur: Spreekuur Gebiedsagenda Wijkteam (Ericahorst)
Donderdag 20 oktober, 10.00-12.00 uur: Spreekuur Gebiedsagenda Wijkteam (Het Kernhuis)
Zondag 23 oktober: Einde actieperiode t.b.v. Gebiedsagenda 2023-2027 Veldhuizen-Kernhem
Dinsdag 15 november, 19.30-21.30 uur: Markt voor uitwisselen ideeën en zorgen op een creatieve wijze 

Naast het aanmoedigen bovenstaande spreekuren en bijeenkomsten te bezoeken vraagt de gemeente u ook de online enquête in te vullen door hier te klikken.  

Meer over de gebiedsagenda leest u hier: Samenwerken aan een buurt waar het fijn leven is! | Gemeente Ede

Maak jouw eigen website met JouwWeb